Poziv za izbornu sjednicu SSOIZZ

poziv

 

Temeljem članka 34. Alineja 3. Statuta Sportskog saveza osoba s invaliditetom Zagrebačke županije sazivam izbornu sjednicu Skupštine Saveza za petak, 04. Studenog 2016. Godine u 17,00 sati u prostorijama Matije Slatinskog 4, Velika Gorica.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:
1. Otvaranje sjednice Skupštine i usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine

a. Radno predsjedništvo

b. Verifikacijsko povjerenstvo

c. Zapisničar

d. Ovjerovitelji zapisnika

4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva

5. Davanje razrješnice dosadašnjim tjelima Kluba

6. Izbor predsjednika Saveza.

7. Izbor dopredsjednika i tri člana Izvršnog odbora Saveza

8. Izbor tri člana Nadzornog odbora Saveza

9. Donošenje odluke o ovlaštenju za zastupanje Saveza

10. Izbor zastupnika u Skupštinu Hrvatskog paraolimpijskog odbora

11. Izbor zastupnika u Zajednicu sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije

12. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2017. Godinu

13. Slobodna riječ

 

U Velikoj Gorici, 20. Listopada 2016.

Predsjednik:

Darko Matić, v.r.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *