Category: AKOSI “Uspon”

Puno ime: Atletski klub osoba s invaliditetom Uspon
Sjedište: Matije Slatinskog 4, Velika Gorica

Zagrebačka banka:
Žiro račun: 2360000-1102309186
OIB: 45503050766
Matični broj: 2899507
IBAN: hr8423600001102309186

RNO: 01002719

Predsjednik: Darko Matić; 091 510 75 79